www.tekultur.se
                 

DEN JAPANSKA TE CEREMONIN
Den japanska te ceremonin är en ceremoni där te serveras till ett mindre antal gäster ofta i ett väl anpassat tehus för ändamålet. Te ceremonin är inte enbart ett sätt att bereda te på, det är en konstform som är djupt rotad i den japanska kulturen och med starka rötter i religionen.

Det finns olika sätt att utföra te ceremonin på. En hel ceremoni kan vara i fyra timmar och innehåller ett moment där en måltid kaiseki bereds. Ceremonin utförs i regel av en van uträttare som i många år studerat konsten ofta i någon av de skolor som finns för att lära ut denna konstform. Det tar många år av studier för att bli en duktig förrättare av denna konstform i Japan.

Teet kommer till Japan

Teet kom till Japan troligen långt innan Songdynastin, men det är denna tidsepok som sägs ha betytt mest för teets popularitet och spridning. Det var under denna tid te ceremonin ärvdes ifrån Kina, och idag liknar den mer den ursprungliga te ceremonin än den kinesiska gör. Det var under denna tidsepok som teet blev populärt och synen på te förändrades i både Kina, Japan och Korea.

Innan denna tid användes te pressat till kakor likt det Pu-erh te som än idag pressas till kakor. Under songdynastin började te på lösa blad bli populärt och det man främst använde för beredning av te.

Grönt te

Det te som brukas och tillverkas i Japan är nästan uteslutande grönt te, och detta te ångas vid tillverkningsprocessen för att oxideringen av teet ska avstanna. Även i Kina dricker man främst grönt te, men här skiljer sig processen åt vid tillverkningen. Teet upphettas på stora pannor för att oxideringen ska avstanna. Detta gör att smaken blir helt annorlunda.

Alla sorters te kommer ifrån en och samma växt, men beroende på tillverkningsprocessen får man fram olika egenskaper på teet och olika smaker. Fermenteringen är en stor del av denna process och är det som främst gör att teet klassas som vitt te, grönt te, oolong te eller som svart te. Fermentering är egentligen en oxideringsprocess som sätter igång så fort ett blad avskiljs ifrån tebusken.

Tesorten för ceremonin

Det te man idag använder för te ceremonin i Japan är Matcha, en typ av grönt pulverte som mals ner. Detta te är det te som mest liknar det te som kineserna använde i sin ceremoni redan på tusentalet, men som idag inte tillverkas eller används i Kina.

Det te som kineserna använder i sin ceremoni är inte lika förutbestämt, men man använder främst mörkare sorter som oolong eller svart te. I skillnad till den japanska te ceremonin är den kinesiska inte lika minutiöst utformad och koncentrerar sig mer till att på ett perfekt sätt bereda de te som ska beredas.

Buddhismen och te

Det var Zenbuddhistmunkar som tog med sig teet ifrån Kina där de studerat buddhismen. Zen är den buddhistiska form som främst utövas i Japan. Kunskaperna kring Zen handlar om harmonin i livet och att se livet i nuet. Detta stämmer väl överrens med det som te ceremonin står för. Te förknippas ofta direkt med buddhismen på sina håll i Asien.

Den som kanske mest förknippas med den japanska te ceremonin idag är temästaren Sen no Rikyu som förfinade te ceremonin till det den är idag. De grundprinciper Sen no Rikyu satte för ceremonin var harmoni, respekt, renhet och lugn. Detta är vad som än idag anses vara grundpelarna för den japanska te ceremonin.

Alla vi tedrickare försöker nog finna en del av det som te ceremonin försöker framhäva, ett inre lugn och en koncentration på vårt eget inre sinne, där stunden man dricker sitt te är det primära. Te ceremonin är ett förfinat sätt att värna om den stund man kan ägna sig åt detta och ett sätt att uppvisa uppskattning och respekt mot sin omgivning.

Från kloster till gemene man

Användningen av teet och te ceremonin spred sig ifrån klostren till först adeln där drycken var mycket uppskattad och populär. Efterfrågan ökade och teet tillsammans med dess seder hamnade och blev uppskattade bland vanligt folk.

Inför te ceremonin

Värden, teishu förbereder allt inför ceremonin mycket noga så att varje del ska bli korrekt utförd.

Kimonos är den typ av kläder som används vid te ceremonin, detta av både män och kvinnor. Redskapen som används vid te ceremonin är en tedosa, en teskål, en bambuskopa och en tevisp.

För att göra i ordning själva drycken i fråga så använder man matcha te av högre kvalitet, koicha och lägger det i te skålen, häller hett vatten över och blandningen vispas med bambuvispen tills man får en jämnt fördelad tjockflytande grön dryck.

Den kortare varianten av te ceremonin varar ungefär en timme, medan den större inkluderar en måltid och kan vara i upp till fyra timmar.

Själva tillställningen

Ceremonin går ut på att visa varandra respekt och tacksamhet och är fylld av etikett där det även förutsätts att gästen vet hur denne ska bete sig. Detta likväl som uppskattningen till drycken och omgivningen inmundigas.

Matcha skålen, med det tjockare koicha teet vandrar runt bland deltagarna där varje deltagare dricker en del av teet, torkar av skålen med sina fingrar och passar skålen vidare till nästa deltagare. Detta görs ofta på ett utformat sätt där man enligt etiketten visar sin uppskattning för värden.Tillbaka till huvudsidan
Tekultur