www.tekultur.se
                 

TEET I TIBET
Världens tak

Världens tak brukar det kallas, Tibet. I denna naturnära och natursköna värld finns det en enorm tekultur med en otrolig historia. Närheten till Kina gör sig påmind i Tibet, även om det inte alltid varit från den positiva sidan, men det är inte politiken vi ska belysa i denna artikel, vi ska belysa teets fascinerande historia i Tibet.

Spridningen av teet

Det var under Tang dynastin som teet spred sig ifrån bergen i Yunnan i Kina till Indien, Burma och till sist till Tibet. Det var här Pu-erh har sin historia där teet forslades långa sträckor ifrån handelsstaden Pu-erh nära Simao, Yunnan ända in i Tibet.

Pu-erh

Teet användes under denna tid som ett betalningsmedel. Detta i dess pressade form som ibland kallas för tegelstenste på grund av dess form eller även kallat Pu-erh som är kinesiskt svart te med härkomst från handelsstaden Pu-erh.

Det är detta te som har de mest uråldriga traditioner i den kinesiska tekulturen, och priser på dessa teer kan idag komma upp till åtskilliga tusentals dollar för äkta lagrat te.

Tetransporter

Teet var svårt att odla i Tibet på grund av landskapet, så man valde att ta teet till Tibet i dessa enorma häst, åsne och jak- transporter gåendes dagligen från Kina ända till Tibet. Detta var farofyllda transporter genom mycket svår terräng där världens högsta berg sträcker sig. Det åtråvärda teet kunde när som helst plundras av pirater eller tjuvar.

Kineserna handlade med tibetanerna och mongolerna. Under denna tid var Tibet och Mongoliet en stormakt. Både te, men även andra handelsvaror som salt och socker kom att forslas denna väg, och tillbaka med sig hade man lokala handelsvaror.

Teet mals ner till pulver

Än idag är det detta te som används. På grund av teets kompakta form maler man vanligen ner teet till pulver och bereder teet på samma sätt som man gjort i tusentals år. Teet smulas ner i kokande vatten. Detta liknar den japanska teceremonin där man fortfarande använder sig av tepulver, matcha, som har sin härkomst ifrån samma tidsepok.

Tibetanerna tillverkar en speciell dryck av teet. Drycken kallas för Suucha. Det är en form av ”Jak smör – te”. Teet blandas med jaksmör och grovsalt.

Det går inte att prata om en teceremoni på samma sätt som den japanska eller koreanska, men teet är en vardaglig tradition och ritual sedan generationer tillbaka och är en mycket uppskattad och ärofull dryck på samma sätt som i stora delar av Asien. Det dricks nog tom mer te här än i de flesta delar av världen. Istället för koppar använder man små skålar för att dricka teet, och man tillverkar förutom drycken även andra mer soppaliknande varianter som föda.

Te som föda

Uppskattningen till drycken även handlar om det praktiska. Teet är en sort föda som tibetanerna inte kan vara utan. På dessa höga höjder så ger drycken den näring människorna behöver. Kroppen bibehåller värmen, teet ger styrka och verkar positivt på matsmältningssystemet. Teet är en viktig källa till C vitamin och flera andra viktiga näringsämnen. Detta förutom alla de andra positiva egenskaperna som ofta förknippas med te.

Den enda nackdelen med teet är att tibetanerna dricker så stora mängder av detta speciella te att de överdoserar fluoret som i pu-erh är flera gånger högre än i vanligt grönt te. Fluor i mindre mängd är mycket bra för tänderna och ger oss det skydd vi behöver mot karies, men då mängden blir för stor sker det en förgiftning och man drabbas av något som kallas för dental fluorosis. Detta ger upphov till skador på tänder. Skadorna uppkommer i regel när mängden fluor man får i sig är för stor under tiden tänderna växer i barnaåldern.

Tibetanerna är vana att dricka mycket stora mängder av te och en gäst bjuds i regel alltid på drycken, och man förväntar sig givetvis att gästen dricker upp.

Tibets kulturella omvandling

Tibet genomgår en kulturell omvandling från en landsbygdskultur där endast naturen fanns att tillgå till en modern livsstil där ungdomar pratar i sina mobiltelefoner och där särskillt de kinesiska investeringarna börjar reflekteras i livsstilen.

Den yngre generationen har moderniserat tedrickandet något, och ofta blandar man här både matkultur och dryckkultur. Ofta med inslag av den indiska kulturen som har blandats in i den tibetanska.

Tibet har egen produktion

Det odlas numera faktiskt te i Tibet, och det främsta man har i sin egen produktion är grönt te. Tibet började odla te år 1956. Detta te odlas i Yigong Tea Plantation, Lhasa. Mycket av produktionen sker i form av påste, men det finns även lösvikt och en egen produktion av fermenterat te.Källa:
------

Historic Collection of the Han and Tibet

Rossabi 1970
The Tea and Horse Trade with Inner Asia during the Ming.Tillbaka till huvudsidanTekultur