www.tekultur.se
                 

WAY OF TEA, KOREA OCH GRÖNT TE
Medicinalväxt

Te är en medicinalväxt som använts i Asien i tusentals år. Både i Kina och i Korea användes te som en medicin. Med tiden utvecklades teet till en dryck som i många länder blivit en tradition förknippat med en ceremoni där tillagningen står i centrum. Detta visar hur viktigt teet är för många kulturer och det förknippas på de flesta ställen direkt med Buddhismen. Ceremonin står många gånger som en brygga mellan människan och den rena formen av självförståelse.

Teets ursprungliga form

Det äldsta teet i dess äldsta form i Kina liknar det som idag kallas för Pu-ehr. Detta te är som oftast pressat till kakor och lagras för att utveckla sin smak. Det är te likt detta som krossades till pulver och användes i teceremonierna. Pulverformen användes i Kina under Sung dynastin.

Likväl i Korea och Japan så ärvde man användandet av krossat tepulver till sina ceremonier. Japan har kvar seden med te i pulverform kallat Matcha, medan Korea helt övergått till lösa teblad.

Teceremonins rötter

Koreanerna utvecklade en egen teceremoni som har sina rötter i Sung dynastin i Kina, den kinesiska tekulturen. Koreas teceremoni är äldre än den japanska te ceremonin som är vida känd idag.

Korea har återupptäckt sin tekultur

Som så många länder i Asien är Korea ett av länderna där te är en dryck som uppskattas och odlas och kanske mer nu än förr i modern tid har koreanerna återupptäckt sin forna tekultur av avslappning och meditation.

Teets historia i Korea

Första gången den koreanska ceremonin dokumenterats var år 661 e.kr, och detta till äran av Kung Suro. Kung Suro var kungen av Geumgwan Gaya (43 - 532) i sydöstra Korea. Detta var en stor stat under tre kungarikens tid i Korea.

Alla tre kungariken delade liknande kultur och språk. Originalreligionen var något snarlikt shamanism med många riter och seder, men de influerades mer och mer av den kinesiska kulturen. Den kinesiska kulturen präglades av tre läror under denna tid.

Konfucianismen

Konfucianismen är en lära som infann sig i stora delar av Asien inkluderat Kina och Japan. Läran uppkom av Konfucius - Kon Fu-tse 551 – 479 f.Kr., och den bygger på ett disciplinerat samhälle där man ska leva som man lär, uppskatta och vörda familjen. Följa traditioner, respektera de äldre och vörda förfäder. Det är en starkt hierarkisk lära som spreds ifrån Kina till stora delar av Asien.

Taoismen

Taoismen även detta är en lära som spred sig i Asien under denna tid. Skillnaden emellan Konfucianismen är att Taoismen är antiauktoritär. En av symbolerna i Taoismen är Yin och Yang, ett förhållande mellan två poler där ballansen måste upprätthållas. Det finns inte samma strikta regler som i Konfucianismen eller Buddhismen.

Buddhismen

Buddhismen spred sig fort och blev den officiella läran i de tre kungariken. Enligt Buddha finns det ingen gud. Buddhism är en lära som uppkom av Siddhartha Gautama, och Buddha är hans titel. Man uppnår Nirvana då man följer buddhismens väg mot lycka.

Ceremonins uppkomst

Ledarna av Gaya, som så småningom blev Silla kungarike, hedrade sina avlidna med te som en offergåva. Denna ceremoni blev senare känd i koreas kultur som en teritual, Ch'a-rye. Denna ritual har inte alla år innefattat teservering just eftersom tedrickandet gick i träda under en period. Te var ofta en offergåva till Buddha.

Tedrickandet i träda

Efter kung Sejongs (1418 – 1450 f.kr) död förändrade man alla Buddhistiska ceremonier till Konfucianismiska och eftersom te var så starkt förknippat med Buddhism gick traditionen med tedrickandet i träda under en period. Tedrickandet överlevde bland munkarna även fast höga skatter ålades de buddhistiska klostren. Teet överlevde dock även i aristokratin.

Korea och te

Det är inte många som kanske direkt associerar Korea till just te, men Korea är en tillverkare av te av mycket hög kvalité, även om det som är vanligast i handeln är te på påse ifrån Boseong på sydkusten och ifrån Jeju. Dessa är ansvariga för den låga kvalitén som finns att tillgå över hela Korea. De fungerar som turistattraktioner, men får även fram en liten mängd kvalitets te. Man finner kvalitets te i t.ex Chiri Mountain, men den koreanska produktionen av te är inte lika stor som den kinesiska eller den japanska och detta te är svårt att hitta.

Det finns ett te som har tagits om hand av entusiastiska odlare och som ursprungligen är ett vildte och har plockats länge. Detta gröna te tas om hand och är av bästa kvalité. Detta te kallas för Yasaeng-cha.

Teceremonin

Teceremonier har alltid använts för viktiga tillfällen som födelsedagar, bröllop och årsdagar och som ett sätt att återupptäcka glädjen i Seon meditation, som är en form av Buddhism. Den koreanska teceremonin är en lättsam ceremoni och inte lika formell i sin utövning som t.ex den japanska som är en konstform som behöver årtal av övning. Detta för att ceremonin med tiden tappat många av de element från sin forna tid och omformats till en modernare version. Den är inte heller lika strikt när det gäller valet av te som den japanska.

Kärl

De kärl som används i Koreanska teceremonin skiljer sig åt och variationen är en del av traditionen. Precis som i övriga Asien används små kärl. De koreanska kärlen är ofta detaljerade. I Kina använder man oftare Yixing kärl.

Ceremonin

Den första omgången sköljs tebladen och kärlen med hett vatten och det hälls snabbt ut. Vattnet kyls av något innan servering och likt den kinesiska ceremonin är upprätthållandet av värme och att bereda teet på rätt sätt en stor del av ceremonin, detta förutom de rena kulturella aspekterna som att den äldste är den som sitter mittemot värden.

Bitterhet, sötma, syrlighet, strävhet och sälta är smaker du finner i te, konsten är att ballansera ut smakerna, precis som att upprätthålla ballansen och harmonin i livet. Att lära sig att uppfatta alla smaker i te och njuta av friden är meditation.Tillbaka till huvudsidan
Tekultur