http://www.tekultur.se/
                 

Att skörda naturens skapelse


[2008-04-05]Tillverka te

Plantage
Foto: SqueakyMarmot  Licens    
Att det är skillnad på te och te vet de flesta av oss, men för att förstå vad de stora skillnaderna är mellan dess sorter och kvalité måste man titta på hur teet tillverkas.

Det är en del prestige i frågan då vissa av de stora tepåse - tetillverkarna marknadsför sitt te som löste i påse, men det är även tebutiker som slänger sig med termer som kvalité om sitt billiga smaksatta te. Vad är då skillnaden mellan en tepåse och ett lösviktste?

Svart te

Den största andelen teer i tepåsar är svart te. Detta innebär alltså att teet tillverkas enligt en process som får teet att bli det vi kallar för svart te. Teet får fullt ut oxidera, alltså reagera med luft och teet får den mörka färgen och sin fylliga och aromatiska smak.

Det är det svarta teet som tills nyligen varit det mest bekanta teet, och det te som förknippats med ordet te.

CTC

En av de vanligaste metoderna för tillverkning av svart te är CTC. Crush, Tear and Curl. Detta i sig beskriver relativt väl vad som sker med tebladen, och det är inte blad av högsta kvalité som går åt för denna tillverkning, även om storlek på blad inte direkt har med kvalitén att göra.

Sri Lanka och Indien är de ställen som allra oftast förknippas med denna typ av tillverkning, och dessa länder är storproducenter av lågkvalitativt te och står för den största mängden av teet som stoppas i tepåsar. Det finns givetvis kvalitetste även här, som Darjeeling som anses som ett av de finaste svarta teer i världen.

Sri Lanka är alltså producent av Ceylon teet. Slutprodukten av CTC ger små, små bitar av teblad och stammar av teplantan. En större och större andel av världsproduktionen av te tillverkas med hjälp av CTC metoden, varav en stor mängd av detta hamnar i storproducenternas tepåsar, detta förutom att smaken i sig nästan alltid göms av en smaksättning.

Vid CTC så genomgår bladen en process där större blad filtreras ut genom små galler, och teet graderas.

LTP

En metod där tebladen slits i bitar av LTP maskinen med dess roterande blad. En annan maskin, ett annat namn.

Ortodox

Ortodox, eller helt enkelt traditionell tillverkning av te, är processen där allt sker per hand. Skickliga plockare väljer ut bladen i det perfekta ögonblicket för just den tesorten. Färre och färre ortodoxa producenter

Färre och färre länder använder sig av de traditionella metoderna då acceptansen och marknadsföringen av det lågkvalitativa teet har lett till en stor produktefterfrågan där det maskinella arbetet lönat sig. Kina är ett av de få länder där man fortfarande använder få maskiner.

En större efterfrågan för kvalitativt te har dock börjat påverka marknaden, där endast de traditionella metoderna kan komma ifråga. Detta har skapat ett större tryck på de tetillverkare som ägnar sig åt kvalitativ odling, och även bidragit till en prishöjning.

Plockning av te

Teplockare
Foto: wmjas  Creative commons    
Det är vid plockningen man ser vad det är för kvalité på teet, och plockarna har en stor vana. Använder man inte maskiner till detta så kräver detta ett stort antal plockare. Det behövs runt tretusen teblad för att skapa ett kilo te.

Teer i tepåsar versus lösvikt

Detta i sig förklarar att ett te på påse faktiskt ligger längst ner på kvalitetsskalan, men kanske ska man även vara medveten om att allt te på lösvikt faktiskt inte är bättre.

Det som ofta gömmer sig i påsen med den aromatiska lukten på storhandeln är mycket sällan något annat än ett lågkvalitativt te med en billig smakessens. Givetvis smaksätter du inte de mest högkvalitativa teerna med en smakessens olja, och tur är väl det!

Tillverkning av grönt te

green tea production
Foto: rightee  Licens: Creative commons   
Det gröna teet är ett te som inte oxiderats. För att stoppa en oxidering som påbörjas direkt efter att en planta skurits av från tebusken hettar man upp teet. Teet kan hettas upp genom torrstekning i wok såsom kineserna ofta gör, eller genom ånga såsom oolong te sker den oxideringsprocess som ger teet dess mörkare färg, men även en sötare och fylligare smak. Oxideringsprocessen är det som felaktigen kallas för fermentering. Fermentering betyder jäsning, vilket inte är vad som sker med teet, men däremot med många andra livsmedel som t.ex. vin. Termen har blivit överförd och gjort att många, inkluderat många tehandlare felaktigen tror att teet jäser för att bli svart.

Oxideringsprocessen övervakas mycket noga, för det är detta som ger teet dess karaktär. Temperaturen och luftfuktigheten är viktig. Oxideringen tar endast upp till två timmar att utföra beroende på sort, och många gröna oolonger oxideras endast mycket lätt med mellan 10% till 20% i oxideringsgrad.

Oolong, delfermenterat te

Oolong är det te som tillåts oxidera något mer än ett grönt te, och där Taiwan gjort sig känd för sina högkvalitativa Formosa oolonger. De gröna oolongerna är kända för sin otroligt blommiga smak som den lätta oxideringen ger teet.

Dung Ding Oolong
Foto: oolong - House of Tea  

Se upp för de billiga kopiorna där teet inte bara ser ut som vilket annat svart te som helst, utan är vilket som helst svart te. De riktiga oolongerna har ett namn, och heter inte endast Formosa oolong. Formosa är det gamla namnet på Taiwan och oolong är ett mellanoxiderat te, även kallat blågrönt te eller qing. Ett av de mest kända är Dung Ding, vars kvalité kan skilja enormt och där kopiorna är i mångfald.

Vitt te

Det vita teet torkas i solen, och de lägre kvalitéerna i ugn. Teet blir något oxiderat, då bladen utsätts för luft en stund innan teet hinner torka. Det vita teet av de högre kvalitéerna har i många test uppvisat sig innehålla högsta antalet av EGCG, den polyfenolförening som förknippas med alla teets nyttigheter. Det är även det vita teet vars smak är så otroligt subtilt att många ovana tedrickare inte förstår smaken.
Olika teer
Foto: Tekultur    
Pu-erh är en historia i sig och avhandlas i en egen artikel tillägnad historian om Pu-erh.

Odla te

Förutsättningen för att ett te ska smaka väl är så som med många grödor. Ju långsammare det växer, desto längre tid får grödan på sig att utveckla smak och dess näring. Detsamma gäller för te, och för att det ska växa långsammare är bergstrakter den bästa förutsättningen för teodling.

Växten uppskattar en något syrligare jord, och mycket regn.

Teet planteras i regel i rader en meter ifrån varandra.

Carl Von Linné upptäckte att te inte uppskattade det svenska klimatet, och gav upp sina försök efter ett antal misslyckanden, men det går faktiskt att odla te hemma, även om det inte alltid är lätt att hitta en planta i det svenska växtutbudet.

Te på påse

Finns det då några fördelar med de teer som finns på påse?

De fördelar du får av ett svart te av modell damm är en mycket snabbare smakupptagning i tevattnet. Teet behöver inte heller det utrymme som ett te med större blad önskar. Det är praktiskt att endast kunna plocka en tepåse och doppa i varmt vatten, men den största fördelen måste väl ändå vara att det blir mer riktigt te kvar till dig och mig!

Mer information om tillverkning av te

making tea | TeamuseVet du en länk som passar in här? Tipsa oss!

- Tekultur -

En del information och bilder är hämtade ur:
Engelska Wikipedian

För att kommentera artikeln om tillverkning av te och andra diskussioner om te använd vårt forum: Tekultur Forum

Önskar du använda vår artikel eller delar av vår artikel går detta bra under förutsättning att du sätter oss som referens och länkar till artikeln.Tillbaka till Tekultur

© Tekultur 2008